VII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2019

12 CZERWCA 2019, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
PROCES REALIZACJI INWESTYCJI

Organizatorzy

Partner Platynowy

Partner Srebrny

Partner Brazowy

Partner Geotechniczny

Partner Prawny

Partner Projektowy

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Medialny

PROGRAM KONGRESU

VII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
10:20 DEBATA OTWARCIA: Polski sektor infrastruktury – bieżące wyzwania

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Anna Flaga-Martynek, Radca prawny, Partner, Współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych,
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*
 • Przedstawiciel Sejmowej Komisji Infrastruktury*
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
11:20 Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
11:40 DEBATA STRATEGICZNA: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jak wpłynie na realizację inwestycji?

Uczestnicy:
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Jarosław Sroka, Partner, Kancelaria BSJP
 • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Przedstawiciel firmy wykonawczej
 • Moderator: Marcin Bejm, Partner, Szef praktyki infrastruktury i finansowania projektów, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
12:30 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SESJA: PROCES REALIZACJI INWESTYCJI ZWIŃ
13:10 Podział ryzyka w procesie inwestycyjnym
 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Wspólnik w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS
13:30 DEBATA: Relacja wykonawca – inwestor. Dialog czy dwa monologi? Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych

Uczestnicy:
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Marta Midloch, Radca prawny, Partner, Współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych,
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Przedstawiciel, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad*
 • Moderator: Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
14:20 Zarządzanie roszczeniami w sporach budowlanych 
 • Ludwina Klein, Senior associate w zespole Nieruchomości i Budownictwa, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
14:40 Polityka w zakresie pozyskiwania kadr na potrzeby branży
 • Przedstawiciel, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
15:00 DEBATA: Rynek pracy jako wąskie gardło w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Uczestnicy: 
 • Andrzej Kubisiak, Ekspert ds rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Przedstawiciel, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Przedstawiciel firmy wykonawczej
15:40 Przerwa kawowa
SESJA: PLANOWANIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZWIŃ
13:10 Elektryfikacja linii kolejowych
 • Przedstawiciel, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa*
13:30 DEBATA: 2023, 2027 czy 2030… Kiedy stworzymy spójną sieć polskiej infrastruktury transportowej?

Uczestnicy:
 • Piotr Malepszak, Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Przedstawiciele portów morskich
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
14:30 Sektor transportu wodnego śródlądowego w Polsce – co dalej?
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
14:50 DEBATA: Inwestycje w drogi samorządowe – skala potrzeb a rzeczywistość

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich*
 • Przedstawiciel Województwa Śląskiego*
 • Przedstawiciel Województwa Mazowieckiego*
 • Przedstawiciel Związku Miast Polskich*
 • Przedstawiciel, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie*
 • Prof. Adam Zofka, Sekretarz Naukowy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Moderator: Łukasz Gembiś, Ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi
15:40 Przerwa kawowa
SESJA: INNOWACJE ZWIŃ
13:10 Polski program inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie inwestycyjnym
13:30 DEBATA: Stosowanie nowoczesnych rozwiązań w branży infrastruktury – szanse i zagrożenia
 • Building Information Modeling 
 • Digitalizacja infrastruktury a kwestie cyberbezpieczeństwa 
 • Wykorzystanie dronów w realizacji inwestycji
Uczestnicy:
 • Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezeska Stowarzyszenia BIM Klaster
 • Paweł Wójcik, Kierownik ds. geodezji, Skysnap
 • Juliusz Żach, Prezes stowarzyszenia buildingSMART Polska
 • Przedstawiciel, NASK - Państwowy Instytut Badawczy*
 • Przedstawiciel, Instytut Łączności*
 • Moderator: Piotr Kubicki, Dyrektor ds. rozwoju, WaveNet
14:30 DEBATA: Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, zapobieganie hałasowi – czy tworzenie przyjaznej infrastruktury komunikacyjnej to przestrzeń dla innowacji?

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy*
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Przedstawiciel, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad*
 • Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska*
15:30 Przerwa kawowa
DEBATA PODSUMOWUJĄCA ZWIŃ
16:00 DEBATA PODSUMOWUJĄCA
 • Jaka infrastruktura po 2020 roku? 
 • Jak rozwój innowacji wpłynie na zatrudnienie w branży? 
 • Jakich zmian możemy się spodziewać w procesie realizacji inwestycji?
Uczestnicy:
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
 • Moderator: Dr Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej
16:40 Planowane zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Marcin Bejm Dariusz Blocher Jan Deja Barbara Dzieciuchowicz Anna Flaga-Martynek

Adrian Furgalski Łukasz Gembiś Maciej Gładyga Jakub Jarosz Ludwina Klein

Ewelina Karp-Kręglicka Piotr Kubicki Andrzej Kubisiak Rafał Leszczyński Michał Litwin

dr Jakub Majewski Piotr Malepszak Łukasz Malinowski dr Andrzej Massel Marta Midloch

Renata Mordak Monika Niemiec-Butryn Hubert Nowak Katarzyna Orlińska-Dejer Jan Raczyński

prof. Wojciech Radomski Robert Siwik Jarosław Sroka Jan Styliński dr Tadeusz Syryjczyk

Marita Szustak dr hab. inż. Marcin Ślęzak Paweł Wójcik Przemysław Wróbel Konrad Wyrwas

Patrycjusz Wyżga Małgorzata Zielińska Prof. Adam Zofka Juliusz Żach Tomasz Żuchowski

dr inż. Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor programowy

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 696 094 452

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

dyrektor ds kluczowych klientów

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: 728 518 765