IV KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

22 CZERWCA 2016, WARSZAWA

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Geotechniczny

Partner Prawny

Partner Forum Oświetlenia w Infrastrukturze

Partner Ubezpieczeniowy Forum Energetycznego

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partner medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2016 ZWIŃ
9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:10 Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu
10:15 Wystąpienie powitalne
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa*
10:35 DEBATA WPROWADZAJĄCA:
Infrastruktura transportowa w nowej perspektywie politycznej i w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa (zaproszony)
 • Marek Cywiński, Dyrektor Zarządzający, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Grzegorz Grabowski, Prezes Zarządu, Torpol S.A.(zaproszony)
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe (zaproszony)
 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.(zaproszony)
 • MODERATOR: Patrycjusz Wyżga, TVN24 BiS
11:45 Wystąpienie:

Zmiany w prawie zamówień publicznych
 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwa Rozwoju (zaproszony)
12:00 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
12:25 PRZERWA TECHNICZNA (KAWA I POCZĘSTUNEK)
BRIEFING PRASOWY
KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ – FORA TEMATYCZNE ZWIŃ
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO ZWIŃ
12:55 Wystąpienie wprowadzające:
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
13:15 Wystąpienie:
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Jerzy Werle, Prezes Zarządu, Warbud SA
13:30 DEBATA:

Czy uda się odbudować relacje z rynkiem przez Narodowe Forum? Kontraktowe?
Kryteria oceny ofert – jak ważna powinna być cena w przetargu i czy da się racjonalnie zdefiniować pozostałe kryteria. 
 • Rafał Bałdys, Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A.
 • Jerze Werle, Prezes Zarządu, Warbud S.A.
 • Jacek Bojarowicz, Dyrektor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Andrzej Ptak, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
 • Barbara DzieciuchowiczPrezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe (zaproszony)
 • Janusz Zubrzycki, Członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Przedstawiciel UZP (zaproszony)
 • MODERATOR: Łukasz Malinowski, Dyrektor, TOR Wydawnictwo
14:10 Wystąpienie podsumowujące:
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
14:25 Lunch
15:05 Wystąpienie wprowadzające:
Outsourcing utrzymania szansą na zmianę jakościową i oszczędność?
15:25 Wystąpienie:
Inne podejście do punktacji kryterium ceny w przetargach na roboty budowlane
 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
15:45 DEBATA:

Utrzymanie dróg krajowych i kolei – rola Państwa czy zadania dla sektora prywatnego

Jak kalkulować koszty budowy i utrzymania dróg
 • dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Przedstawiciel GDDKiA*
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Przedstawiciel generalnego wykonawcy
 • Przedstawiciel PKP PLK*
 • MODERATOR: Jakub Madrjas, Redaktor Naczelny Portalu www.Rynek-Kolejowy.pl 
16:35 Wystąpienie wprowadzające:
Zaprojektuj i wybuduj - doświadczenia inwestora (MW)
16:55 DEBATA:

Zaprojektuj i wybuduj – jak to robić mądrze?
 • Tomasz Latawiec, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców
 • Krzysztof Rudziński, Prezes, Pomorska Kolej Metropolitalna 
 • Przemysław Wróbel, Dyrektor, CUPT
 • MODERATOR: Łukasz Gembiś, Ekspert, Fundacja im. Lesława Pagi

FORUM INFRASTRUKTURY SAMORZĄDOWEJ ZWIŃ
12:55 Wystąpienie wprowadzające:
Analiza postępowań przetargowych dot. modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – na co zwracać uwagę?
 • Robert Siwik - Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k., Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych ‎Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
13:15 Od POIiŚ do RPO – gdzie szukać pieniędzy na finansowanie inwestycji transportowych w obrębie perspektywy finansowej UE 2014-2020?
 • Janusz Zubrzycki, Członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
13:35 DEBATA:

Realizacja samorządowych inwestycji infrastrukturalnych
 • Jacek Kowalski, Burmistrz, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
 • dr Jarosław Maćowiak, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Fundacji Centrum PPP
 • Zbigniew Tabor, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządców Dróg Wojewódzkich
 • Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta, M.st. Warszawa
 • MODERATOR: Elżbieta Pałys, Redaktor portalu www.rynekinfrastruktury.pl
14:25 Lunch
15:05 Wystąpienie:
Doświadczenia z zakresu zarządzania samorządową infrastrukturą kolejową
 • Tomasz Maciejewski, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
15:25 Wystąpienie
15:45 DEBATA:

Inwestycje państwa i samorządu. Jak rozdzielić kompetencje, pogodzić cele i uwspólnić odpowiedzialność?
 • Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • MODERATOR: Jakub Dybalski , Redaktor Portalu www.transport-publiczny.pl
16:35 Wystąpienie wprowadzające:

Warunki prowadzenia biznesu budowlanego w reżimie prawa zamówień publicznych

 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
16:55 DEBATA:

Jak przetrwać na rynku budowlanym.
Problemy średnich i małych firm z gwarancjami bankowymi
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • MODERATOR: Jakub Klimkiewicz, Członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
FORUM OŚWIETLENIA W INFRASTRUKTURZE ZWIŃ
12:55 Wystąpienie wprowadzające:

Projekty ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej

 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
13:15 Wystąpienie:
Nowe rozwiązania i technologie w służbie oświetlenia miast - program SOWA
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Politechnika Białostocka
13:35 Wymiany lamp ulicznych na energooszczędne – prosty zabieg czy skomplikowana operacja?
 • Mirosław Soborak, Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy
13:55 DEBATA:

Smart lighting w transporcie i infrastrukturze
 • Rafał Bachański, Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Narcyza Barczak-Araszkiewicz, Dyrektor Generalny, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”*
 • Lesław Janowicz, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Marek Łasiński, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Philips Lighting Poland S.A.
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Politechnika Białostocka
 • MODERATOR: Jędrzej Puzyński, Project Manager, TOR Konferencje
14:25 Lunch
15:05 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
 • Piotr Lidzbarski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 • Janusz Wielgus, Dyrektor Departamentu Realizacji Usług, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
15:25 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na przykładzie Gminy Busko Zdrój
 • Przedstawiciel Gminy Busko Zdrój*
15:45 DEBATA:
W poszukiwaniu oszczędności samorządu
 • Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w UM Opole
 • Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Miasta Kowal*
 • Kordian Kolbiarz, Burmistrz Nysy
 • Jacek Walski, PREDA
 • MODERATOR: Jakub Klimkiewicz, Członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:25 Wystąpienie:
Oświetlenia na kolei – przestrzeń dla innowacji?
 • Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

16:45 DEBATA:

Nowoczesne oświetlenie w miastach, na kolei i w tunelach – skala wyzwań

 • Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Leszek Leniarski, Prezes Zarządu, KRULEN Sp. z o.o.
 • dr inż. Artur Rojek, Kierownik Zakładu Elektroenergetyki, Instytut Kolejnictwa
 • Dariusz Szlezak, Philips Lighting Poland S.A.
 • Wiesław Wilczyński, Dyrektor Instytutu Elektrotechniki*
 • MODERATOR: Jakub Madrjas, Redaktor Naczelny Portalu www.Rynek-Kolejowy.pl
FORUM ENERGETYCZNE ZWIŃ
12:55 Równomierny rozwój sieci energetycznej – niższe koszty, mniejsze straty
 • Przedstawiciel Ministerstwa Energii
13:15 Wystąpienie: 

20 stopień zasilania. Czy grozi nam blackout?
13:35 DEBATA:

Budowanie mocy i sieci – inwestycje do 2020 roku
 • Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
 • Sławomir Zawada, Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.*
 • mec. Joanna Rewkowska, Senior Associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Paweł Smoleń, Członek Zarządu ds. Przemysłu i Energetyki, ERBUD SA
 • MODERATOR: Emilia Derewienko, Redaktor portalu www.RynekInfrastruktury.pl 


14:25 Lunch
15:05 Wystąpienie wprowadzające:
Prognozy inwestycyjne w energetyce do 2020 roku
15:25 Wystąpienie:
Zarządzanie ryzykiem przy projektach energetycznych
15:45 DEBATA:
Czy rynek wystarczy aby budować nowe moce wytwórcze?

 • Kazimierz Rajczyk. Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A.
 • Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi  Bank PKO BP
 • Grzegorz Zieliński, Dyrektor na Polskę, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Przedstawiciel Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Przedstawiciel Komisja Nadzoru Finansowego 
16:35 Wystąpienie wprowadzające:
Innowacje w służbie energetyki 
16:55 DEBATA:

Konsekwencje unijnej polityki klimatycznej dla inwestycji energetycznych
 • Joanna Rycerz, Ekspert, Fundacja im. Lesława A. Pragi
ZAKOŃCZENIE KONGRESU ZWIŃ
17:20 Planowane zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Hotel Marriott zlokalizowany jest w samym centrum Warszawy, w otoczeniu Dworca Centralnego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Hotel od lotniska dzieli 20 minut jazdy samochodem oraz zaledwie 15-minutowy spacer od Starego Miasta.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Rafał Bałdys Barbara Dzieciuchowicz Przemysław Gorgol Dariusz Blocher Marek Cywiński

Piotr Grzymowicz Jacek Kowalski Tomasz Latawiec Bartosz Mysiorski Szymon Ogłaza

Andrzej Ptak Tadeusz Syryjczyk Prof. Marek Wierzbowski dr Jarosław Maćowiak mec. Joanna Rewkowska

dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska

ORGANIZATORZY

Inicjatywa dla Infrastruktury jest stowarzyszeniem założonym w 2013 r., prowadzącym działania mające na celu zdiagnozowanie i nazwanie kluczowych kwestii spornych, negatywnie wpływających na relację między sektorem przedsiębiorców a administracją publiczną oraz, w konsekwencji, wypracowanie rozwiązań, które umożliwią naprawienie tej sytuacji.Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

Dyrektor ds. Programowych ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

Project Manager

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Ewelina Sosnowska

dyrektor sprzedaży i marketingu

email: ewelina.sosnowska@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 696 094 110

tel: 22 462 77 40

Iwona Basa

kierownik sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41